Brandbeveiliging met UMID watermist technologie

De gepatenteerde UMID-nozzles verzadigen de lucht met zeer fijne druppels in een zeer korte tijd en zijn daarom geschikt voor gebruik als stationaire watermist blussystemen. Door de verneveling wordt het specifieke oppervlak van het uittredende water uit de nozzle vele malen vergroot en snel naar de brandhaard geleid. Van de branddriehoek worden de factoren zuurstof en de temperatuur effectief aangepakt.

Effect 1: Verdamping

De verdamping in contact met de brandhaard verhoogt het volume van de watermist druppels met een factor 1600 en onttrekt zo de zuurstof aan het vuur.

Effect 2: Koeling

Het koelende effect onttrekt veel warmte aan de omgeving van de brandhaard en het brand oppervlak zelf. Uiteraard wordt zo ook de stralingswarmte gedempt.

Voordelen UMID nevelsystemen voor brandbestrijding:

  • Voorkomt uitbreiding van de brand
  • Beschermt vluchtwegen en afscherming van hittestraling
  • Weinig waterschade
  • Bindt rook- en toxische gassen en verhindert uitbreiding ervan
  • Bereikt verborgen brandhaarden
  • Lage investeringskosten
  • Geen kosten en verontreiniging door schadelijke blusmiddelen
  • Reduceren bluswater voorraad

Contactpersonen