Preventieve systemen


Naast het trachten om een explosiegevaarlijke atmosfeer te vermijden is het voorkomen van ontstekingsbronnen een zeer belangrijke preventieve maatregel. Bij de risicobeoordeling op stofontploffingsgevaar (NPR 7910-2) worden grofweg vier soorten van ontstekingsmechanismen onderscheiden; open vuur, ontledingsprocessen (zoals broei), hete oppervlakten en vonken van mechanische of elektrische aard.

Ontsteekbronnen kunnen een explosief stof-luchtmengsel direct ontsteken wanneer ze voldoende energie hebben. Daarnaast kunnen ze echter ook een smeulnest of brand veroorzaken waardoor ze dan ook een indirecte ontstekingsbron kunnen zijn.

Wij bieden o.a.

Dauwpuntmeting

Het systeem kan worden ingezet om droogprocessen beter te beheersen. Het verwijderen van vocht uit een product is een kritisch proces waarbij de uiteindelijke producteigenschappen bepaald worden. Dit dauwpunt meetsysteem werkt met het zogenaamde chilled mirror principe wat een primaire meting met een zeer hoge nauwkeurigheid garandeert.
Het dauwpunt meetsysteem van VDL Industrial Products is bij uitstek geschikt voor de controle van droogprocessen in de zuivelindustrie. Het systeem wordt echter ook ingezet bij de droging van koffie, thee, zetmeel, suiker, gist en probiotica, kortom overal waar een te laag of te hoog vochtgehalte desastreus is voor de kwaliteit van het geproduceerde poeder.

Lees meer

 

Transporteur bewaking 

De gevaren bij het gebruik van elevatoren en transporteurs met een brandbaar product zijn ontsteekbronnen die vanuit een externe bron meekomen  maar ook ontsteekbronnen die als gevolg van mechanisch falen kunnen ontstaan. Denk daarbij aan oververhitte lagers of product wat als gevolg van frictie in een proces heet wordt. Scheeflopen of slippen van een elevatorband als gevolg van bijvoorbeeld overbelasting of rek komt ook veelvuldig voor en dient vermeden te worden.

VDL Industrial Products levert als specialist in brand- en explosiebeveiliging complete oplossingen voor preventieve en constructieve brand- en explosiebeveiliging.

Lees meer

Vonken detectiesysteem 

Indien u omgaat met brandbare stoffen zijn er talloze risico’s op het intreden of ontstaan van ontsteekbronnen die een brand of explosie kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan allerlei soorten van afzuigingen en (bulk)transport zoals bijvoorbeeld transportbanden, kettingtransporteurs, pneumatische transportsystemen, elevatoren en vele soorten bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld drogen, malen, roosteren, schuren, polijsten, ijzer gieten etc.
De oorzaken van het ontstaan van ontsteekbronnen zijn legio, denk daarbij aan frictie, oververhitting, (losgeraakte) hete deeltjes als gevolg van storing, broei enz.

Lees meer

CO detectiesysteem 

Als exclusieve vertegenwoordiging van Atex Explosionsschutz biedt VDL Industrial Products het Acom systeem voor het herkennen van CO-concentraties in een zeer vroeg stadium. Koolmonoxide (CO) is een indicator voor oververhit organisch poeder. Het ACOM systeem is ontworpen voor de detectie van beginnende brand in sproeidrogers maar wordt inmiddels ook bij andere processen toegepast.

Het systeem controleert binnen enorme hoeveelheden proceslucht de toename van het CO-gehalte al vanaf 1ppm. Op die manier worden zelfontbrandingsprocessen vroegtijdig gedetecteerd en kunnen effectieve maatregelen genomen worden.

Lees meer

Contactpersonen