Blussystemen voor natlakinstallaties, objectbeveiliging

 • Branddetectiesysteem voor de automatische detectie, doorschakeling en weergave
 • IR/UV Vlammenmelders, temperatuurmelders ook voor Ex-zones gecertificeerd
 • Functionele controle van alle beveiligingscomponenten
 • Object beveiliging direct bij detectie door onderbroken blusacties
 • Spoelen met verschillende blusmiddelen mogelijk (CO2/Ar)
 • Voor personen beveiliging, electropneumatische vertraging
 • Concept, installatie, montage en onderhoud door één leverancier

Risico's

Het lakken met organische coating betekent het omgaan met brandbare en explosieve stoffen. Tot de risico's behoren:

 • Het brandgevaar van de lak tussen het apparaat en het werkstuk
 • Het verhoogde gevaar bij electrostatisch opgeladen lak
 • Het brandgevaar door lakresten in de spuitcabine en filters, zeker in geval van verschillende lakken die tot reactie kunnen leiden
 • Het brandgevaar door lakresten in afscheiders en droge filterelementen
 • Ontsteken van lakresten door verkeerde bediening, mechanische of elektrische storing tijdens bedrijf 

Automatische coatingsinstallaties moeten van een branddetectie voorzien zijn. Installaties met elektrostatische applicaties B-L of hoger dienen aanvullend met een blusinstallatie voor object beveiliging (werkzaam tussen apparaat en werkstuk) uitgerust zijn. Cabines moeten, wanneer een automatische detectie voor handen is, met een blusinstallatie of een koppeling met een lokale blusinstallatie uitgerust zijn.

De geldende normen zijn:

 • NEN-EN 50176:2010 Stationaire elektrostatische uitrusting voor het aanbrengen van ontvlambaar coatingmateriaal in vloeibare vorm - Veiligheidseisen
 • NEN-EN 16985:2018 Spuitcabines voor organische bekledingsmaterialen - Veiligheidseisen

 

Contactpersonen