Stalklimaat

Vee en pluimvee kan hittestress ervaren onder invloed van het stalklimaat, vooral wanneer de staltemperatuur hoger wordt in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid wordt de zelfregulatie een probleem. Het is daarom van belang de omstandigheden goed te beheersen. Zo hebben kippen hebben geen zweetklieren en zijn daarmee voor afkoeling afhankelijk van de luchtbeweging om zich heen en hun ademhaling. Koeien met hittestress produceren minder melk en net zoals varkens vertonen ze ook symptomen die langdurig kunnen aanhouden.

UMID nevelsysteem voor stallen

Bekend is dat hoe fijner de nevel is, des te groter het koelend effect is. Met het UMID systeem beschikt u over een unieke gepatenteerde nozzle die een homogene druppelverdeling geeft en met een lage druk toch heel fijne druppels geeft. Gangbare nozzles werken op het principe dat het water met hoge druk door een nozzle geperst wordt of tegen een pin waardoor het sproeibeeld ontstaat. Het UMID nozzle ontwerp is geïnspireerd door te kijken naar de tornado in de natuur. Daardoor ondervindt het UMID systeem inwendig een zeer lage weerstand. De benodigde pompdruk en daarmee het energieverbruik ligt daardoor lager dan bij andere systemen.

Voordelen van het UMID systeem 

  • Fijne en homogene druppelverdeling
  • Met lagere druk toch een hoogwaardige nevel en dus energie besparen
  • Geen druppelen

Andere toepassingen

Contactpersonen