csm_Studio-Fotosession-365_79305697ad.jpg 

Blussystemen voor filters

Met onze gecombineerde kennis van filterinstallaties en brandbeveiliging bent u voor het beveiligen ervan aan het juiste adres!

Risico's

De volgende drie factoren zijn een voorwaarde voor een brand of een explosie in een filter:

Verbrand materiaal In de vorm van brandbare slakken en stoffen met een hoge concentratie in het filter en de verzameltrechter. Gasvorming bij smeulbrand. Smeulende branden kunnen brandbare gassen produceren, zogenaamde pyrolyse gassen. Deze smeulende gassen kunnen bij het openen van het filter ontsteken door de toetredende zuurstof.Dit kan tot kleine ploffen leiden (deflagratie).

Lucht (zuurstof) Door de ventilator aangevoerd.

Ontsteekenergie Wordt gevormd door hete deeltjes of reacties in de afvaltrechter en statische ontlading van slecht of niet geaarde delen van de installatie.

De specialisten van VDL Industrial Products kunnen voor u en uw bedrijf een concept uitwerken voor de veiligheid van werknemers en de technische installaties. Een brand moet in de ontstaansfase worden gedetecteerd en doelgericht met geschikte blusmiddelen, snel en zo mogelijk dichtbij de brandhaard bestreden worden.

 • Besturing type TP
 • Touch display met event weergave
 • Noodstroom met bliksembeveiliging klasse 2+3 VDE 0100-443; -534
 • Over- en onderspanningsbeveiliging van het 24V DC systeem
 • EMV voorkoming conform actuele eisen
 • Configureerbare software
 • Optimalisatie branddetectie componenten
 • Aanvullende maatregelen aansturen bij brand 
 • Data opslag via USB stick
 • Toegang via internet
 • Gevalideerde veiligheid EN 13849-2:2012; EN 13849-1:2015
 • 2-fase blussing voor bijzondere scenario's

Contactpersonen

André Casteels

Sales engineer België en Luxemburg

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact op