VDL dauwpunt meetsysteem bepaalt de absolute luchtvochtigheid van drooglucht
Dauwpuntmeter infographic

VDL dauwpunt meetsysteem bepaalt de absolute luchtvochtigheid van drooglucht

26 november 2019

Deze infographic geeft inzicht in de toepassing en werking van het systeem.

Het voornaamste doel van een droogproces is de verwijdering van vocht totdat het product een nauwkeurig vastgesteld eindvochtgehalte heeft bereikt. 

Hierbij is niet alleen de gesteldheid van de inlaatlucht van belang voor het droogproces. De kwaliteit van de geproduceerde poeders hangt vooral af van de condities van de drooglucht die de sproeitoren verlaat.

Meetsysteem
VDL Industrial Products presenteert van de firma Atex Explosionsschutz een nieuw meetsysteem om de condities van de uitlaatlucht van een droger vast te stellen. Het gaat daarbij om een dauwpunt meetsysteem voor de bepaling van de absolute luchtvochtigheid (gram vocht per kg lucht). De operator kan hiermee de uitlaatlucht controleren en desgewenst de procesparameters aanpassen.

Dauwpunt
Het dauwpunt meetsysteem neemt met behulp van een roestvaststalen, periodiek gespoeld 5 micron filter, een stofvrij luchtmonster uit de luchtstroom die de sproeidroger verlaat. Dit monster wordt naar een sensor getransporteerd via een verwarmde leiding om voortijdige condensatie te voorkomen. De sensor is een gepolijste, temperatuur-geregelde spiegel (‘chilled mirror’). Bij een bepaalde temperatuur, afhankelijk van het vochtgehalte en de druk van de lucht, zal het vocht in de lucht op de spiegel condenseren. Een optisch systeem detecteert het beslaan van de spiegel, waarmee dan tegelijk het dauwpunt bij de gemeten temperatuur is geregistreerd. De metingen kunnen met een door de operator bepaalde interval worden herhaald. Zo beschikt hij steeds over actuele meetwaarden om de conditie van de drooglucht te controleren of desgewenst bij te sturen.

Lees het complete artikel in Bulk 6, 2019

Terug