CO2 blussystemen

Voor objectbeveiliging en effectief blussen van branden in vele soorten productieprocessen zijn onze blussystemen uitermate geschikt. VDL Industrial Products maakt voor u een op maat gesneden oplossing die gebaseerd is op het soort proces en de daarbij gebruikte producten. Daarbij kunnen diverse melders worden ingezet zoals temperatuur- rook- en vlammenmelders. Met het juiste blusmiddel kan grote (economische) schade voorkomen worden.

Neem direct contact op 

Kenmerken blussysteem: 

Effectief en veilig

De blussystemen van VDL Industrial Products zijn uitermate effectief, het systeem pakt de brand bij de kern aan en verstikt de brand. Daarnaast zijn de systemen ook zeer veilig, medewerkers hoeven niet in de buurt van de brand te komen en het systeem treedt automatisch in werking. 

Uitvoerig getest 

VDL hecht veel waarde aan de kwaliteit, effecitiviteit en veiligheid van de systemen die zij aanbieden. Om die reden zijn alle systemen uitvoerig getest en indien nodig verbeterd. 


 Wij bieden o.a. : 

Blussystemen voor industrieel lassen en metaalbewerking


Met name in de las- snij- en straaltechniek kennen filterinstallaties specifieke gevaren. Nergens in de brandbeveiliging is een goede inventarisatie van het proces zo belangrijk dan hier. Ook de eigenschappen van de apparatuur van de verschillende fabrikanten en de filtermedia die zij inzetten vormen de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging. Daarom zijn verschillende testen gedaan in samenwerking met deze fabrikanten en wordt ook nauw met ze samengewerkt.

Blussystemen voor industriële lakprocessen

 

Industriële lakprocessen kennen zo hun specifieke risco’s. Met inachtneming van de Europese richtlijnen voor elektrostatische spuitinstallaties zijn wij in staat de risico’s die met brandbare laknevel en lakafzettingen samenhangen, op twee niveau’s af dekken. De eerste fase schakelt de toevoer van brandbaar materiaal automatisch uit en blust gelijktijdig de brandhaard met een geringe hoeveelheid blusmiddel. Indien dit niet toereikend is wordt de tweede fase ingeschakeld die de hele spuitcabine met het blusmiddel vult.

Blussystemen voor filters

 


Afhankelijk van het in het filter aanwezige filtermedium en de te filteren producten wordt het blusmiddel bepaald.
Inerte gassen met in het bijzonder CO2 bieden vele voordelen: ten op zichte van de gangbare blusmiddelen zoals water en bluspoeder die de brand vaak slechts eenzijdig isoleren, bereikt CO2 alle gebieden.
Niet elke brandhaard laat zich met water blussen, het materiaal zwemt vaak op de oppervlakte en brandt verder door. CO2 is geschikt voor vele stoffen en metalen en voor vele processen, van oppervlaktebehandeling tot lassen. Bij sommige metalen zoals aluminium, magnesium en titaan dienen andere inerte gassen of blusmiddelen te worden toegepast.

Wilt u meer informatie?

vraag direct aan

Wenst u meer informatie? 

Aanvragen 

icon-newsletter.png Blijf op de hoogte. Abonneer op onze nieuwsbrief.

ABONNEER