Print pagina

Preventieve systemen

Naast het trachten om een explosiegevaarlijke atmosfeer te vermijden is het voorkomen van ontstekingsbronnen een zeer belangrijke preventieve maatregel.

Bij de risicobeoordeling op stofontploffingsgevaar (NPR 7910-2) worden grofweg vier soorten van ontstekingsmechanismen onderscheiden; open vuur, ontledingsprocessen (zoals broei), hete oppervlakten en vonken van mechanische of elektrische aard.

Ontsteekbronnen kunnen een explosief stof-luchtmengsel direct ontsteken wanneer ze voldoende energie hebben. Daarnaast kunnen ze echter ook een smeulnest of brand veroorzaken waardoor ze dan ook een indirecte ontstekingsbron kunnen zijn.

Ook hier biedt VDL Industrial Products de juiste oplossingen. Het ACOM CO-detectiesysteem herkent in een zeer vroeg stadium concentraties koolmonoxide waardoor o.a. glimnesten vroegtijdig opgemerkt worden. Dit systeem is  bekend in de zuivelindustrie en wordt ook in andere marktensectoren al met succes toegepast. De ontstekingsbron-detectiesystemen worden ingezet om transport van vonken en vlammen te verhinderen.

 Transporteur bewaking

Infrarood detectiesysteem

CO detectiesysteem
 Transporteur bewaking

Vonken detectiesysteem

Vonken detectiesysteem

Vonken detectiesysteem

CO detectiesysteem

CO detectiesystemen