Print pagina

CO2 blussystemen

Voor objectbeveiliging en effectief blussen van branden in vele soorten productieprocessen zijn de hierna genoemde blussystemen uitermate geschikt. VDL IP maakt voor u een op maat gesneden oplossing die gebaseerd is op het soort proces en de daarbij gebruikte producten. Daarbij kunnen diverse melders worden ingezet zoals temperatuur- rook- en vlammenmelders. Met het juiste blusmiddel kan grote (economische) schade voorkomen worden.

 

 Centrale

   
 Sensor     Sensor
 Rookmelder    Rookmelder
     
     

Blussystemen voor filters

Afhankelijk van het in het filter aanwezige filtermedium en de te filteren producten wordt het blusmiddel bepaald.
Inerte gassen met in het bijzonder CO2 bieden vele voordelen: ten op zichte van de gangbare blusmiddelen zoals water en bluspoeder die de brand vaak slechts eenzijdig isoleren, bereikt CO2 alle gebieden.
Niet elke brandhaard laat zich met water blussen, het materiaal zwemt vaak op de oppervlakte en brandt verder door. CO2 is geschikt voor vele stoffen en metalen en voor vele processen, van oppervlaktebehandeling tot lassen. Bij sommige metalen zoals aluminium, magnesium en titaan dienen andere inerte gassen of blusmiddelen te worden toegepast.
Deze blussystemen bieden maximale beveiliging tegen brand, ook bij stilstand van het proces door temperatuurbewaking en kunnen te allen tijde ook manueel worden geactiveerd.
Verder bieden wij u nog, afgestemd op uw filterinstallatie, de keus tussen blussen in één of twee fasen. Het twee-fasen blussysteem is soms dringend noodzakelijk om diepzittende branden effectief te doven.

Blussystemen voor industriële lakprocessen

Industriële lakprocessen kennen zo hun specifieke risco’s. Met inachtneming van de Europese richtlijnen voor elektrostatische spuitinstallaties zijn wij in staat de risico’s die met brandbare laknevel en lakafzettingen samenhangen, op twee niveau’s af dekken. De eerste fase schakelt de toevoer van brandbaar materiaal automatisch uit en blust gelijktijdig de brandhaard met een geringe hoeveelheid blusmiddel. Indien dit niet toereikend is wordt de tweede fase ingeschakeld die de hele spuitcabine met het blusmiddel vult.

Blussystemen voor industrieel lassen en metaalbewerking

Met name in de las- snij- en straaltechniek kennen filterinstallaties specifieke gevaren. Nergens in de brandbeveiliging is een goede inventarisatie van het proces zo belangrijk dan hier. Ook de eigenschappen van de apparatuur van de verschillende fabrikanten en de filtermedia die zij inzetten vormen de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging. Daarom zijn verschillende testen gedaan in samenwerking met deze fabrikanten en wordt ook nauw met ze samengewerkt.