Print pagina

Vonkendetectiesystemen

Indien u omgaat met brandbare stoffen zijn er talloze risico’s op het intreden of ontstaan van ontsteekbronnen die een brand of explosie kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan allerlei soorten van afzuigingen en (bulk)transport zoals bijvoorbeeld transportbanden, kettingtransporteurs, pneumatische transportsystemen, elevatoren en vele soorten bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld drogen, malen, roosteren, schuren, polijsten, ijzer gieten etc.
De oorzaken van het ontstaan van ontsteekbronnen zijn legio, denk daarbij aan frictie, oververhitting, (losgeraakte) hete deeltjes als gevolg van storing, broei enz.
Het is daarom belangrijk de risicozones te identificeren waar deze ontsteekbronnen onheil kunnen aanrichten. Daarbij zijn veel factoren in ogenschouw te nemen. Wat is bijvoorbeeld het zuurstofniveau, de deeltjesgrootte en het vochtgehalte? Komt het product in lagen voor of als stofwolk?
Stoffen hebben verschillende minimum ontsteektemperaturen  (MOT) en verschillende minimum ontsteking energieën (MIE). Alleen als zowel de MOT en MIE niveaus worden gehaald of overschreden, kan de ontsteking plaats vinden. Het is daarom zinvol enkel datgene te detecteren wat ook in potentie kwaad kan.

De uitdrukking 'vonken detectiesysteem' kan misleidend zijn; u zou kunnen geloven dat vonken de enige oorzaak zijn van industriële branden en explosies. Een heet deeltje zal voor de mens zichtbaar licht uitstralen wanneer het een temperatuur van ongeveer 700 °C of meer heeft. Alle deeltjes onder deze temperatuur worden door het menselijk oog waargenomen als "zwarte" deeltjes. De meeste brandbare materialen ontsteken bij lagere temperaturen dan 700 °C. Veel ontsteekbronnen in industriële processen zijn frictie gerelateerd dus in eerste instantie worden er geen zichtbare vonken gecreëerd. Firefly detectoren zijn daglicht ongevoelig én het systeem is in staat om naast vonken ook andere ontsteekbronnen te detecteren.

Sensoren     
 Blusnozzles    
 Druk verhogingsunit    
 Alternatieven  
 Besturing systeem    

 Sensoren zijn niet gevoelig voor daglicht.

 Detectie van ontsteekbronnen, vlammen én vonken.

 Blussen met water of alternatieven zoals inertiseren met snelschuitschuif of wegleiden met snelwisselklep.

Gecertificeerd door FM en erkend door VDS (Duitse bond voor verzekeraars).

Geavanceerd systeem.

Zelfbewaking van het systeem.

Volledige service.

 

Film over werking van de vonkendetectie

Productsheet Vonkendetectie